Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da se snažno zalaže da se ubrza proces ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ali da svi koji se nadaju članstvu u EU moraju biti svesni da to nije geopolitička odluka, nego proces koji je vezan za konkretne reformske korake.

Šolc je pojasnio da se to odnosi na rešavanje biltateralnih konflikata koji predstavljaju prepreku, navodi se u transkriputu konferencije koji je objavljen na sajtu kancelara.

„To važi, na primer, za pitanje kako da unesemo živost u proces sa Severnom Makedonijom, i da ga ne koče sporenja zemalja članica. To važi za pitanje Srbija-Kosovo, i to naravno važi i za pitanje kako dalje sa Bosnom i Hercegovinom“, pojasnio je Šolc.

Dodao je da EU sada neće samo stajati kao posmatrač sa strane, nego će sasvim konkretno pokušati da postigne da se u BiH napreduje sa neophodnim reformama.

„Jer za sve koji se nadaju članstvu u EU, važi da to nije proces odlučivanja zasnovan na geopolitici, nego proces koji je je uvek povezan i sa tim da postoje konkretni reformski koraci. To važi za zemlje Zapadnog Balkana, i to važi sasvim konkretno i za Moldaviju, Ukrajinu i Gruziju. I svi ćemo pomoći da se u tome što brže napreduje“, rekao je Šolc.

Nemački kancelar je ocenio i da se Berlinski proces, koji je osnovala njegova prethodnica Angela Merkel, potvrdio kao insrtrument jačanja konkretne saradnje na Zapadnom Balkanu, i dodao da će ta saradnja biti i intenzivirana da bi se u celom regionu postigao napredak u pitanjima koja su zacrtana.

Slovenački premijer Robert Golob zahvalio je Šolcu što je „imao sluha i pomogao nam u proboju ka Evropskom savetu kada je reč o proširenju na Zapadni Balkan“.

„Mislim da je kancelar odmah uvideo koliko je važno da i te države postanu članice EU, dakle da se sve države Zapadnog Balkana nađu na putu za Evropu“, rekao je Golob.

„I prilikom ubeđivanja drugih država u Evropskom savetu, i onih država koje su bile skeptične, kancelar je odigrao važnu ulogu, i zbog toga svi mi na Zapadnom Balkanu treba da mu budemo zahvalni“, rekao je Golob, a preneo kabinet nemačkog kancelara.

Post Views: 33

Originalni tekst