Centar za promociju nauke, u saradnji sa Udruženjem građana Reaktor (Srbija), Greenways (Bosna i Hercegovina), Institutom Kersnikova (Slovenija) i Univerzalnim istraživačkim institutom (Hrvatska), pokreće projekat Bio Awaking.

Osmišljen kao inicijativa koja okuplja širu stručnu, umetničku i aktivističku zajednicu, Bio Awaking teži da, putem edukacije, inovacija i zajedničke saradnje, doprinese rešavanju ekoloških izazova kroz bioart. Serijom događaja, studijskih poseta i umetničkih izložbi, ovaj projekat želi da podstakne dijalog, aktivno učešće i donese inovativne pristupe u rešavanju ekoloških izazova današnjice.

Centralni deo dvogodišnjeg projekta je Bio Art Forum u Novom Sadu (16-19. maj), gde će se tokom tri konferencijska dana voditi stručni razgovori, interaktivne radionice i diskusije o perspektivama i izazovima bioarta. Nakon foruma, održaće se i dve „uradi sam“ onlajn bioart radionice (maj 2024. i januar 2025). Učesnici će imati priliku da kreiraju kućne laboratorije i unaprede veštine koje podržavaju očuvanje prirodne sredine.

Planirane su i dve studijske posete Institutu Kersnikova u Ljubljani, Slovenija, i Univerzalnom istraživačkom institutu u Dubrovniku, Hrvatska, tokom juna 2024. i marta 2025. godine. Ove posete pružiće učesnicima jedinstveno iskustvo u oblasti bioumetnosti i održivosti, tokom kojih će se istraživati procesi analize, gajenja i kreativne upotrebe biomaterijala u stvaranju umetničkih instalacija. Prijave će biti otvorene za sve zainteresovane putem javnog poziva, uz posebnu pažnju posvećenu kandidatima koji su aktivni u oblasti ekološke održivosti i biomaterijala.

Dodatno, radionice Mobilne laboratorije (septembar 2024. i jun 2025) predvođene iskusnim biotehnolozima i naučnicima, omogućiće učesnicima praktično iskustvo u radu sa biomedijima i laboratorijskim protokolima, istražujući zanimljive i praktične aspekte nauke.

Umetnička dela koja proizlaze iz ovog projekta biće predstavljena na festivalu Kaleidoskop u Novom Sadu, tokom septembra, i na Pecka Outdoor festivalu u Bosni i Hercegovini, sledeće godine u julu, stvarajući simbol posvećenosti očuvanju prirode.

Ova pionirska inicijativa želi da postane simbol promene u očuvanju životne sredine kroz saradnju umetnosti i nauke. Transformacijom okruženja kroz spoj umetnosti i nauke projekat želi da pokaže važnu ulogu koju umetnost ima u procesima zaštite i očuvanja životne sredine na evropskom nivou.

Bio Awaking je podržan kroz EU program Kreativna Evropa, koji podržava aktivnosti koje razvijaju kulturnu raznolikost i odgovaraju potrebama i izazovima kulturnog i kreativnog sektora. Glavni ciljevi programa su da štiti konkurentnost i ekonomski potencijal kulturnog i kreativnog sektora, posebno audio-vizuelnog sektora. Novi pristup programa će doprineti oporavku ovih sektora, podržavajući njihove napore da postanu inkluzivniji, digitalniji i održiviji u okruženju.

Za više informacija pratite zvaničan sajt projekta: https://artandscience.rs/bioawaking/

Post Views: 32

Originalni tekst