Sektor mobilnih telekomunikacija često je povezan sa kreiranjem i realizacijom ključnih politika i ciljeva jednog društva, kao što su snažan ekonomski rast koji podrazumeva održivi razvoj, digitalnu i zelenu tranziciju, unapređenje uslova za život i rad u ruralnim područjima, povećanje zaposlenosti i dr. Uvažavajući izuzetno dinamičanu razvojnu fazu sektora telekomunikacija u Evropi, koju karakterišu značajna ulaganja, Savet stranih investitora Srbije je u okviru svog formata FIC Insight organizovao panel diskusiju na temu značaja i uticaja kontinuiranog investiranja u sektor mobilnih telekomunikacija na kvalitet usluga za korisnike, ali i njegove uloge u ukupnom razvoju privrede i društva Srbije.

Foto: MIT / Marina Jančev

U aktivnoj panel diskusiji o tome kakva je uloga i doprinos savremenog telekomunikacionog sektora ekonomskom i društvenom razvoju Srbije, mišljenja su razmenili Milan Dobrijević, državni sekretar, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Katarina Tomašević, pomoćnik ministra, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Dragoljub Stefanović, tehnički direktor, RATEL, Marko Jović, direktor regulatornih i veleprodajnih poslova & Neda Teslić, vodeći stručnjak za međuoperaterske i regulatorne veleprodajne poslove, A1 Srbija, Vladimir Lučić, generalni direktor Telekom Srbija, Goran Vasić, izvršni direktor korporativnih poslova i Daniel Šušnjar, direktor za odnose sa javnim institucijama, regulatorne poslove i zaštitu privatnosti, Yettel. Moderator je bio Aleksandar Ljubić, izvršni direktor Saveta stranih investitora.

Post Views: 3

Originalni tekst