Predsednik Abdel Fatah el-Sisi se susreo sa predsednikom grčke kompanije Copelouzos Group Dimitrisom Kopeluzosom, u prisustvu premijera dr Mustafe Madbulija, ministra za električnu i obnovljivu energiju dr Muhameda Šakera i najviših zvaničnika ove kompanije.

Predstavnik za javnost i savetnik predsednika Ahmed Fahmi je izjavio da je predsednik upoznat sa napretkom projekta GREGY za električnu interkonekciju sa Evropom, posebno o uspešnom uključivanju ovog projekta u inicijalnu listu projekata od zajedničkog interesa u Evropskoj uniji. Ovim se utire put ka otpočinjanju sledeće faze sprovođenja projekta, koji podrazumeva pripremu završnih tehničkih i ekoloških studija, kao i studije o raspoređivanju kablova za konekciju na morskom dnu. 

Predsedniku el-Sisiju je predstavljen pregled planova ove kompanije za proizvodnju obnovljive energije u Egiptu, kao i napori uloženi u zajednički rad Egipta i kompanije na sprovođenju projekta proizvodnje solarne i energije vetra snage 9,5 gigavata, koji će snažno podržati egipatsku ekonomiju i dati veliki doprinos naporima u cilju prelaska na čistu energiju u Egiptu i Evropi. 

Predsednik el-Sisi je dao direktive za nastavak i ubrzanje zajedničke saradnje dve strane kako bi se što pre završili predloženi projekti. Takođe je istakao potrebu za usklađivanjem procedura i uklanjanjem bilo kakvih zastoja do kojih može doći tokom sprovođenja ovog projekta. Predsednik je potvrdio spremnost Egipta da ima vodeću ulogu u međunarodnom prelasku na čistu energiju, od čega će Egipat imati koristi i na ekonomskom i na ekološkom planu. Predsednik el-Sisi je pohvalio doslednu saradnju između Egipta i Grčke u svim oblastima, koja potvrđuje čvrste veze ove dve zemlje. 

Foto: Predsednik Abdel Fatah el-Sisi sa predsednikom grčke kompanije Copelouzos Group Dimitrisom Kopeluzosom, u prisustvu premijera dr Mustafe Madbulija, ministra za električnu i obnovljivu energiju dr Muhameda Šakera i najviših zvaničnika ove kompanije.

Post Views: 11

Originalni tekst