Predsednica Radničke komore (AK – Arbeiterkammer) i glavna kandidatkinja FSG (Frakcija socijaldemokratskih sindikalaca) na izborima AK u Beču, Renate Anderl, zalaže se da se uvede dodatni porez za milionere u Austriji.

“Trenutno zaposleni nose najveći teret plaćanja poreza, čak oko 80 odsto zaposlenih i potrošača učestvuje u “poreskom kolaču”. Međutim, tek 1,4 odsto poreskih prihoda dolazi od bogatstva, a ni jedan cent ne dolazi od nasleđa – čak i ako je milionsko.

Korporacije ostvaruju ogromane profite, ali ih prebacuju u poreske rajeve i od toga ništa ne doprinose javnim finansijama. Ovo mora odmah da se promeni, konačno nam treba porez na milionere! Poreske “poslalstice” moraju biti ukinute i poreske “rupe” zatvorene. Konačno mora da se prestane sa praksom kontinuiranog smanjnenja poreza za velike kompanije. Samo tako možemo postići veću pravednost u društvu i zaustaviti širenje jaza između bogatih i siromašnih”, objašnjava Anderl.

“Zato nam je potrebna vaša podrška, iskoristite vaše pravo glasa i glasajte za FSG, a mi ćemo se zajedno sa vama, rame uz rame, snažno boriti protiv svake nepravde i za sva prava zaposlenih i radnika”, naglašava Anderl.

Izbori za Radničku komoru Beča održavaju se do 23. aprila i njima pravo glasa imaju i zaposleni i radnici sa srpskim državljanstvom. Na izborima se može glasati i putem pošte, a više informacija može se naći na linku https://www.arbeiterkammer.at/infopool/w24/broschueren_mehrsprachig/AK-WAHL2024_folder_briefwahl_A5_SR_web.pdf.

Frakcija socijlademokratskih sinidkalaca (FSG) tradicionalno decenijama neguje dobre odnose sa srpskom zajednicom u Austriji, što dokazuje i činjenica da se najveći broj ljudi srpskog porekla nalazi na izbornim listama ove Frakcije u čitovoj Austriji, kao i to da je predesednica Radničke komore Austrije i Beča ili njihovi predstavnici, česti gosti na manifestacijama koje organizuje srpska zajednica u Austriji.

Izbori za Radničke komoru u Beču

Izbori za Radničke komore se održavaju svakih pet godina u svih devet austrijskih pokrajina. Nakon izbora na pokrajinskim nivoima, Generalna skupština Radničke komore iz redova svojih članova bira predsednicu / predsednika Savezne Radničke komore. Tradicionalno, predsednica / predsednik Radničke komore u Beču je iz redova FSG i bude biran za predsednicu / predsednika Savezne Radničke komore. Izbori za Radničku komoru u Beču se održavaju od 10. do 23. aprila.

Na ovom linku se nalazi brošura „Kratak pregled AK izbora 2024“ sa više informacija o predstojećim izborima.

O Radničkoj komori (AK – Arbeiterkammer) 

Radnička komora zastupa interese gotovo 4 miliona zaposlenih u Austriji. Ona se bori za prava svakog zaposlenog i radnika – da se čuju njihovi zahtevi, da budu uredno plaćeni i pravno osigurani. Po Zakonu o Radničkoj komori svi zaposleni automatski su i članovi Radničke komore. To važi i za učenike u dualnom obrazovanju, nezaposlene i ljude na plaćenom ili neplaćenom odsustvu – svi oni mogu koristiti sve usluge Radničke komore i u svakom trenutku zatražiti savet i zaštitu. Više informacija: www.akwien.at

O FSG – Frakcija socijaldemokratskih sindikalaca

Frakcija socijaldemokratskih sindikalaca (skraćeno FSG) je frakcija u okviru Austrijske konfederacije sindikata (ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund).

FSG je posvećena u okviru nestranačkog ÖGB da osigura da se socijaldemokratski principi, posebno socijalna pravda i solidarnost, energično sprovode u okviru sindikalnog rada i, ako je moguće, implementira u sindikalnoj politici. FSG se zalaže, u ÖGB, u radničkim savetima, u Radničkim komorama (AK – Arbeiterkammer) i samoupravnim institucijama socijalne politike kao i u javnosti na osnovu socijaldemokratskih principa, za probleme i interese zaposlenih ljudi i njima bliskim grupama (učenike u dualnnom obrazovanju koji uče zanat, nezaposlene, penzioneri i ljudi sličnih zaposlenima).

Postoje FSG komiteti u kompanijama kao i na lokalnom, okružnom, pokrajisnkom i saveznom nivou. U ÖGB, FSG je tradicionalno najjača frakcija.

Post Views: 27

Originalni tekst