Počnimo s osnovnim pitanjem. Šta znači nedavno osnivanje regionalne kancelarije Helvetasa u Beogradu pre svega za ljude koji žive u Srbiji i drugim zemljama regiona?

Osnivanje regionalne kancelarije u Beogradu predstavlja ključan korak za Helvetas u širenju svog angažmana na dvanaest zemalja u regionu jugoistočne Evrope i južnog Kavkaza. To takođe nosi čast i značajnu odgovornost za našu kancelariju u Srbiji kao domaćina. Prisutnost u Beogradu omogućava nam dublje razumevanje specifičnih potreba i izazova regiona, pružajući osnovu za planiranje ciljane podrške prilagođene lokalnim kontekstima. Takođe, otvara vrata za jačanje regionalne saradnje, smanjenje tenzija i razmenu najboljih praksi među zemljama koje su slične po resursima i ograničenjima. S obzirom na naše švajcarske korene, imamo privilegiju da prenesemo bogato iskustvo i znanje iz različitih delova sveta, uključujući Švajcarsku, na lokalni kontekst. Time stvaramo mostove između globalnih trendova i lokalnih potreba.

Osvrnimo se na projekte i teme koje sprovodite. Šta znači kada čujemo da MED-projekat doprinosi jačanju lokalnih javnih finansija i uključivanju građana u procese donošenja odluka?

Helvetas ističe važnost ljudi u svim svojim aktivnostima. Promovišemo ravnopravnost, liderstvo i inovacije na lokalnom nivou kako bismo ostvarili sistemske, inkluzivne i održive promene. MED-projekat, koji finansira švajcarska Vlada, pruža znanje i finansijsku podršku lokalnim samoupravama za razvoj novih mehanizama odgovornog, transparentnog i participativnog upravljanja lokalnim resursima. Impresivni rezultati dosadašnjeg rada u ovom projektu uključuju podršku Vladi Srbije u unapređenju pravnog sistema i digitalizaciji oblasti lokalnih poreza. Zahvaljujući saradnji sa Helvetasom, lokalne samouprave beleže rast prihoda od poreza na imovinu od čak 30% u poređenju sa početnim stanjem. Građani su znatno aktivnije uključeni u procese donošenja odluka. Samo u poslednjoj godini, preko MED-projekta, 2.851 porodica imala je priliku da predloži i sprovede male projekte vredne oko milion evra, pri čemu je švajcarska Vlada kofinansirala sa 40%, dok su lokalna samouprava i građani zajedno doprineli sa 60% sredstava. Sve ove aktivnosti dodatno jačaju poverenje građana u upravu i snaži demokratske kapacitete zajednica.

To zvuči kao značajan doprinos lokalnom razvoju. Govoreći o podršci građanskim organizacijama, možete li nam reći više o projektu ACT i kako koristi građanima Srbije?

U okviru naših projekata i inicijativa, svakodnevno se trudimo da iskoristimo znanje kako bismo postigli uticaj. Projekat ACT, usmeren je upravo u tom pravcu. Organizacije civilnog društva u Srbiji se podržavaju da grade poverenje građana u snagu sopstvenog glasa. Projekat je trenutno u petoj godini implementacije. U prethodne četiri godine, uz podršku Vlade Švajcarske, obezbedili smo znanje i finansijsku podršku za čak 184 organizacije. Kao što ste napomenuli, ovaj projekat koristi građanima kako direktno, tako i posredno. Više od 150.000 ljudi direktno je imalo korist od aktivnosti koje su sprovele organizacije. Jedan od primera je doprinos podržanih organizacija u kreiranju „boljih“ lokalnih politika ili pristupa kvalitetnim uslugama, što je ključno za planiranje života građana u oblastima poput obrazovanja, zdravstva i zaštite životne sredine. U narednim godinama nastavićemo aktivnu saradnju sa 30 organizacija kako bismo ostvarili ono za šta su osnovane – zastupanje interesa građana.

Impresivno je videti kako ovi projekti direktno utiču na život građana. Na kraju, možete li nam reći više o regionalnom programu – RECONOMY, i kako doprinosi ekonomskom razvoju, posebno za marginalizovane grupe?

Naša organizacija ističe važnost razmene znanja i inovacija, težimo stvaranju agilnih i transparentnih oblika saradnje na različitim nivoima, kako bismo se suočili s izazovima kao što su uključivanje zaboravljenih i prelazak na zelenu ekonomiju. RECONOMY predstavlja simbol ovih vrednosti koje Helvetas neguje. Ovaj regionalni program, podržan od švedske Vlade, sprovodi se u jedanaest zemalja i obuhvata različite projekte. U Srbiji, na primer, program objedinjuje projekte u oblastima energetske efikasnosti, digitalizacije, inkluzivnog ekonomskog razvoja i održivosti koji teže stvaranju boljih ekonomskih prilika, posebno za ugrožene grupe. Kroz različite projekte i inicijative, RECONOMY povećava prihode, promoviše pristojne uslove rada i ekološki prihvatljivo zapošljavanje. Program to postiže uključujući različite aktere, poput javnih institucija, nevladinih organizacija, akademske zajednice i preduzeća. Ipak, svestan je da se život građana odvija u zemljama, a ne u regionima. Stoga su projekti koji se sprovode u Srbiji potpuno prilagođeni lokalnim potrebama i usmereni na ostvarivanje konkretnih pozitivnih promena na terenu.

Post Views: 10

Originalni tekst