Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu danas je otvoren tradicionalni sajam poslova i praksi iz oblasti transporta i saobraćaja na kojem se se predstavilo 24 vodeće internacionalne i domaće kompanija. Sajam predstavlja jedinstvenu priliku da se studenti saobraćaja i drugih tehničkih delatnosti na jednom mestu bolje upoznaju sa kompanijama koje su njihovi potencijalni poslodavci.
Na Sajmu su se studentima, predstavile neke od najznačajnijih kompanija iz oblasti saobraćaja, transporta, telekomunikacija i logistike.

Fokus sajma je bio na prezentovanju programa praksi, stipendija, kao i načina zaposlenja. Takođe, prikazani su realni problemi sa kojima se zaposleni svakodnevno susreću,.

Poslednjih nekoliko godina na Saobraćajnom fakultetu intenzivirane su aktivnosti koje imaju za cilj da studenti kroz razne projekte tokom studiranja što više sarađuju sa domaćom i međunarodnom naučnom i poslovnom zajednicom i tako stekli što više praktičnih znanja.

Saobraćajni fakultet edukuje studente koji stiču sveobuhvatna tehnička znanja i veštine iz železničkog, drumskog i gradskog saobraćaja i transporta, bezbednosti drumskog saobraćaja i transporta, logistike, vazdušnog i vodnog saobraćaja, telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja, na tri nivoa studiranja. Nastavni proces se odvija kroz osnovne, master i doktorske akademske studije.

Post Views: 23

Originalni tekst