Kuća izgrađena prema projektu arhitekte Dejana Miljkovića nalazi se na Senjaku, u istorijsko-ambijentalnom delu Beograda, čiji je značaj prepoznat u istoriji arhitektonskog nasleđa grada. Projektovana je tako da objedinjuje funkciju porodičnog stanovanja na više nivoa, uzimajući u obzir malu površinu parcele i njeno maksimalno korišćenje u odnosu na urbanističke parametre i položaj građevinskih linija.

Pozicija, prostorni, oblikovni i funkcionalni aspekti kuće u velikoj su meri bili predodređeni postojećim okruženjem koje karakterišu mahom oronule senjačke kuće, koje se nalaze u neposrednoj blizini ili na samoj granici sa datom parcelom. Iz tog razloga, kuća je funkcionalno orijentisana ka unutrašnjem otvorenom dvorištu, koje prolazi kroz objekat protežući se duž cele parcele.

Monumentalna i gotovo skulptoralna forma posebno je istaknuta kroz oblikovanje građevine, koju pre svega karakteriše betonska opna i kvadar od opeke i stakla pozicionar unutar nje. Ova dva glavna prostorna arhitektonska elementa svojim međusobnim odnosom definišu otvoreni i intimni prostor. Betonska opna sa dve strane formira bočnu fasadu i krov kuće, dok s druge strane istovremeno služi kao predimenzionirana ograda koja zatvara pogled ka dvorištu. Prizemlje kuće, u kome su u otvorenom planu smešteni dnevni boravak, trpezarija i kuhinja, blago je izdignuto i u potpunosti transparentno, te posebnom platformom i stepeništem u eksterijeru povezano sa dvorištem, tako da se briše granica između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora.

Zbog nagiba terena bilo je moguće formirati još jedan nivo blago ukopan u odnosu na prizemlje, u kome se s prednje strane kuće nalazi ulaz u garažu, a sa zadnje funkcionalne prostorije različite namene.

Gornji spratovi rezervisani su za spavaće sobe i druge intimne prostore. Fasada je u ovim etažama rešena kroz dinamičnu upotrebu materijala i slojeva. Puna i pretežno zatvorena, izrađena je od crne dekorativne opeke iza koje se naziru veliki stakleni paneli, prozorski otvori i terase, stvarajući tako utisak da slojevi i oblici različitih materijala izranjaju jedni iz drugih.

Ovaj tekst objavljen je u saradnji sa platformom SuperProstor, na kojoj možete videti velik broj kvalitetnih arhitektonskih projekata realizovanih širom Srbije, autore koji stoje iza njih, kao i rešenja i proizvode koji su na njima primenjeni.

Fotografije: Relja Ivanić

Post Views: 28

Originalni tekst