Obeležava se još jedan Dan planete Zemlje, ali ne može se baš reći da je od prethodnog pa do danas nešto značajno urađeno po pitanju zaštite životne sredine. Zagađenje vazduha jedan je od najvažnijih problema u ovoj oblasti, budući da prema podacima beogradske kancelarije Svetske zdravstvene organizacije, na godišnjem nivou, više od 6000 smrtnih slučajeva izazvano je zagađenjem vazduha, od čega trećina u Beogradu. Portal Daily Green, sproveo je tokom marta meseca anketu o zagađenju vazduha u Srbiji, kako bi se ispitali stavovi i informisanost građana na ovu temu, a zaključak je sledeći: građani su veoma svesni problema lošeg kvaliteta vazduha u našoj zemlji, ali retko po tom pitanju nešto preduzimaju.

Više od polovine anketiranih građana smatra da je vazduh u mestu u kome žive veoma zagađen, dok gotovo trećina smatra da je on zagađen. Naročito zabrinjava podatak da više od 75% ispitanika veruje da se kvalitet vazduha drastično pogoršao u poslednje 3 godine.

Da smo zaista izloženi zagađenom vazduhu potvrđuje i treći izveštaj Nacionalne ekološke asocijacije o kvalitetu vazduha. Prema ovom izveštaju vazduh u Srbiji bio je prekomerno zagađen u čak 18 mesta tokom prošle godine. Ipak, ni u svetu situacija nije ništa bolja, te je tokom prošle godine svega sedam zemalja ispunilo standarde kvaliteta vazduha koje propisuje Svetska zdravstvena organizacija.

Tema zagađenja vazduha veoma interesuje naše sugrađane, što pokazuje podatak da više od 60% njih redovno ili često prate podatke o njegovom kvalitetu, za šta najčešće koriste specijalizovane aplikacije i internet.

Kad je reč o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje ljudi skoro svi anketirani građani smatraju da je takav uticaj veliki. Međutim, problem nastaje kada su u pitanju preporuke o tome kako se ponašati kada je vazduh zagađen. Više od polovine ispitanika se tih preporuka pridržava samo ponekad, dok trećina njih uopšte ni ne zna da takve preporuke postoje ili ih nikad ne primenjuje.

Među onima koji ipak primenjuju neke od konkretnih mera koje spadaju u preporuke za zaštitu od zagađenja vazduha, više od 1/2 ispitanika trudi se da smanji boravak na otvorenom u danima kada je pojačano zagađenje. To pak, prema mišljenju stručnjaka, nije dovoljno.

Odgovor na pitanje zbog čega postoji ovoliki nesklad između svesnosti građana o značaju i veličini problema, sa jedne i nepreduzimanja mera za zaštitu od istog, sa druge strane leži u neophodnosti dodatne edukacije na temu zagađenja vazduha. Više od 80% anketiranih građana smatra da je edukacija neophodna za celu populaciju, dok skoro 15% njih smatra da fokus mora biti na donosiocima odluka.

Kako nam se ekološka svest postepeno sve više budi i pitanje zagađenja vazduha i njegovih uticaja postaju sve aktuelnije i relevantnije teme. Ipak, otežavajuća okolnost kod zagađenja vazduha je ta da često ne možemo sami da primetimo kada je vazduh zagađen, pa nismo svesni u kojoj meri smo izloženi vazduhu lošeg kvaliteta. Interesovanje za temu kod građana neosporno postoji, ali je neophodno uložiti dodatne napore ka edukaciji i rasprostranjenosti primene mera za zaštitu od zagađenja, kako bi se šokantni podaci o broju smrtnih slučajeva od njegovih posledica na godišnjem nivou smanjili, ako ne definitivno otklonili.

Post Views: 19

Originalni tekst