Uvek postoje prave prilike

Očinski brinuo o narodu

Puste granice sve do Srbije