Otkrijte kakvo znaenje nosi nula pored odreenih bojeva u datumu roenja.

Najvaniji podaci, makar za numerologesadrani su u datumu roenja osobe koji se ne menja. Tako datum roenja moe puno toga da nam otkrije vezano za karakteristike, mogunosti, zdravstvenu situaciju. Ipak, ukoliko je u datumu roenja prisutna nula ona ojaava onaj broj do koga se nalazi.

Nula u numerologiji oznaava protok, beskonanu energiju koja tee isimbolje punog kruga. U nastavku vam donosimo kako je znaenje nule pored odreenih bojeva u datumu roenja.

Nula u datumu roenja 1 i 0

Broj 1 samopouzdanje, kreativnost. Ljudi sa ovim brojem poseduju dosta kreativne energije. Oni moraju izbegavati nepotreban gubitak svoje energije na stvari koje ih blokiraju ili donose nemir. Energija broja 1 moe se koristiti u kreativnim podrujima, sportu ili odreenim terapijama. Kada se pored 1 nalazi 0 to donosi veliku dozu originalnosti, nezavisne prirode, ali i naglaene sebinosti.

Nula u datumu roenja 2 i 0

Broj 2 sklad, harmonija. Ljudi sa brojem 2 moraju teiti pronalaenju vee ivotne ravnotee. Takoe, na emotivnom planu treba pronai balans kako bi se izbegla neravnotea. Broj 2 zajedno sa 0 odnosi se na pojaanu intuiciju.

Foto: Shuterstock

Broj 2 zajedno sa 0 odnosi se na pojaanu intuiciju

Nula u datumu roenja 3 i 0

Broj 3 ranjivost, komunikacija. Ljudi sa brojem 3 skloni su suvie emocionalnim reakcijama. Oni moraju traiti naine kako bi savladali postojee blokade i postigli emocionalnu usklaenost. Broj 3 zajedno sa 0 odnosi se na visoku inteligenciju i pronicljivost.

Nula u datumu roenja 4 i 0

Broj 4 praktian pristup, postojanost. Ove osobe su roeni individualci. Vibracije ovog broja predoavaju na elju za veom stabilnou i postizanjem pravog ivotnog smera. Broj 4 zajedno sa 0 inicira na prisutnost velike praktinosti, prenosi Krstarica.

Nula u datumu roenja 5 i 0

Broj 5 senzualnost, tenja za slobodom. Ljudi sa ovim brojem imaju jaku unutranju snagu koja ih uvek vodi napred. Iako je njihov ivot obeleen mnogim padovima, zahvaljujui svojoj neumornoj energiji oni ne odustaju od ciljeva. Broj 5 zajedno sa 0 odnosi se na tendenciju stvaranja.

Nula u datumu roenja 6 i 0

Broj 6 ideali, prijateljstvo. Kod osoba sa brojem 6 veoma je naglaena elja za druenjem i prijateljstvom. Oni moraju nauiti kako dou do veeg balansa i da pri tome ostvare svoje ideale na to praktiniji nain. Broj 6 zajedno sa 0 ojaava ljubavne potencijale i harmoniju.

Foto: Freepick

Broj 6 zajedno sa 0 ojaava ljubavne potencijale i harmoniju

Nula u datumu roenja 7 i 0

Broj 7 otvorenost, iskrenost. Kod ovih ljudi akcentovan je element duhovnosti. Njihov ivot dosta zavisi od ovog aspekta u smislu opteg sklada. Ali, sa druge strane, ovaj broj govori o veoma tekom ivotnom putu i elji da se doe do poboljanja. Broj 7 zajedno sa nulom pojaava segment duhovnosti.

Nula u datumu roenja 8 i 0

Broj 8 mo, presti. U numerologiji broj 8 se odnosi na sferu obilja, finansijskog uspeha, priznanja. Osobe sa ovim brojem moraju teiti savladavanju prepreka vezanih za finansije i dobrobit. Broj 8 zajedno sa 0 donosi dodatnu snagu u vidu znanja.

Nula u datumu roenja 9 i 0

Broj 9 mudrost, svestranost. Pojedinac sa ovim brojem samo kroz mudrost i segment intuicije moe doi do sklada i ostvarenja. Smatra se da ove osobe uvek moraju biti primer drugima. Broj 9 sa 0 odnosi se na veliku ozbiljnost, zalaganje i trud.

esto viate brojeve koji se ponavljaju? To nije sluajno - univerzum pokuava ovo da vam kae

sledea vest

Originalni tekst