SVE je počelo u Kini, a sada iz najmnogoljudnije zemlje sveta prilično mirno i staloženo gledaju muke sa kojima se susreće praktično svaki kutak na planeti.Original Article