Pravila ponašanja, odnosno etikecija, u drevna vremena su bila potpuno drugačija nego danas, ali su čak i tada neka od njih bila veoma čudna, posebno strancima. Svaka kultura imala je i svoja pravila pristojnog ophođenja, a kod starih Slovena, odnosno u drevnoj Rusiji, poljubac, rukovanje i naklon su imali posebnu simboliku.Original Article