Željko Bošnjakovićdanas 12:04

Zašto je problematično korišćenje foto Aleksandar Roknić Danas

Od kako je francuska policija uspela da dešifruje poruke sa sada već čuvene Skaj aplikacije, po sudovima širom evrope se postavljalo pitanje mogu li se ove poruke koristiti kao legitiman dokaz. Profesorka prava Vanja Bajović objašnjava za Danas ključne principe koji definišu pravičan postupak i vladavinu prava.

Problem sa Skaj aplikacijom je, prema rečima naše sagovornice, višestruk.

„Za razliku od nekih drugih zakonodavstava, naše pravo uopšte ne poznaje dokaznu radnju takozvanog onlajn nadzora, nadzora nad serverom, upada u računarski sistem odnosno hakovanja, šta više neke od ovih radnji u našem pravu čak predstavljaju i krivično delo“, priča Bajović koja je i autorka naučnog rada „EncroChat i SKY ECC komunikacija kao dokaz u krivičnom postupku“.

Ona dodaje i da je sporan sam način na koji su poruke sa Skaj aplikacije dobavljene u Francuskoj.

„Pred mnogim evropskim sudovima je postavljeno pitanje dozvoljenosti i legitimnosti takozvanog masovnog nadzora koji je primenjen u konkretnom slučaju“, kaže Bajović.

Navodi i da naši sudovi, tužilaštva i branioci nemaju kompletan uvid u celokupan materijal koji je pribavljen ovim putem, već je on dostavljen selektivno.

„Nameće se problem iz vizure prava na pravično suđenje. Kako možete da izvodite i osporavate određene dokaze na glavnom pretresu, ako ne znate tehnički kako su ti dokazi pribavljeni, ko ih je pribavio, po kom osnovu“, navodi Bajović.

Kako dalje navodi, nameće se i pitanje po kom osnovu strana država, bez znanja i saglasnosti druge države može da vrši nadzor nad stranim državljanima na stranoj teritoriji.

„Čak je i u državama članicama EU postavljeno ovo pitanje uprkos principu uzajamnog poverenja na kojima su zasnovani evropski istražni nalozi i evropski nalozi za hapšenje, a posebno je problematično iz vizure trećih država, gde ovaj princip ne važi“, objašnjava Bajović.

Da bi se nešto koristilo kao dokaz u krivičnom postupku, kako kaže naša sagovornica, mora da bude pribavljeno na zakonom propisan način, znači u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

„Primera radi, policija ne može tek tako upasti u vaš stan I izvršiti pretres ili nadzirati vaše telefonske razgovore već za to mora da ima naredbu suda. To je osnovna tekovina pravičnog postupka i vladavine prava jer bi suprotno postupanje značilo totalitarnu državu sa neograničenim policijskim ovlašćenjima“, kaže Bajović.

Dodaje i da pored toga u skladu sa članom 6 Evropske povelje o ljudskim pravima odbrana mora da zna kako je dokaz pribavljen kako bi mogla da osporava njegovu verodostojnost i kredibilitet na glavnom pretresu, jer kako kaže, u suprotnom bi čak i ‘’podmetanje dokaza’’ bilo moguće, u cilju osude nekog lica.

„U krivičnom postupku se pravi razlika između dokaza koji se mogu koristiti na suđenju i operativnih podataka koji policiji služe za rasvetljavanje krivičnog dela i pribavljanje validnih dokaza“, ističe Bajović.

Kako dalje objašnjava, bilo bi daleko „čistije“ da je pribavljena Skaj prepiska korišćena kao operativni podatak, na osnovu koga bi se kasnije pribavili drugi dokazi.

„Pitanje korišćnja Skaj prepiske kao dokaza je postavljeno u mnogim državama i neke države su je prihvatile, ali isključivo države članice EU, na osnovu principa ’’uzajamnog poverenja’’ i u skladu sa njihovim Zakonicima o krivičnom postupku koji poznaju dokazne radnje online nadzora, upada u računarski sistem i slično“, objašnjava Bajović.

Ističe i da je to u skladu sa vladavinom prava jer se ne odstupa od pravnih normi koje važe u zakonodavstvima tih država Evropske unije.

U februaru ove godine na suđenju klanu Veljka Belivuka kao neosnovan je odbijen predlog da se izuzme materijal koji je dobijen putem međunarodne pravne pomoći iz Francuske sa aplikacije „SKY ECC“, tako su poruke sa ove aplikacije postale legitimni dokazni materijal.

Poruke sa Skaj aplikacije igraju i važnu ulogu u suđenju Darku Šariću. Nedavno su poruke do kojih je došao portal KRIK pokazale i povezanost Šarićevog klana sa samim državnim vrhom u Srbiji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Originalni tekst