„Dosada i dokolica su majka filozofije“, rekao je Aristotel, a savremeni ljudi se intenzivno trude da preduprede svaku mogućnost da im bude dosadno. Da dosada može da bude produktivna, malo ko zna.Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)