Zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao je danas, povodom 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije da je neophodna izmena više zakona kako bi se LGBTI osobama u Srbiji obezbedila sveobuhvatna sistemska zaštita.Pašalić je u saopštenju naveo da LGBTI osobe u Srbiji ne mogu u potpunosti da uživaju sva prava.On je naveo da je značajan pomak u sistemskoj zaštiti LGBTI osoba učinjen prošle godine izmenama zakona o rodnoj ravnopravnosti i o zabrani diskriminacije kojima se brani diskriminacija na osnovu polnih karakteristika."Ipak, neophodno je izmeniti još nekoliko zakona kako bi njihov položaj bio kvalitativno unapređen“, rekao je Pašalić.Naveo je i da bi izmenama Krivičnog zakonika trebalo krivična dela izvršena na osnovu seksualne orijentacije tretirati kao dela rasizma i netolerancije.Dodao je da bi izmenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći trebalo LGBTI osobe uvrstiti u kategoriju korisnika u osetljivom položaju.U znak podrške LGBTI osobama, zamenica ..Original Article

(Visited 4 times, 1 visits today)