Devin Antonović zadovoljan je presudom koju je sud u Beogradu doneo na osbnovu izjava svedoka i dokaza koje je dostavio u proicesu koji je vodio protiv Miroslava Ilića, ali ipak nije najsrećniji nakon svegaOriginal Article