Kompanija Kaspersky je tokom 2023. godine analizirala broj sajber napada na mobilne ureaje koji je dostigao skoro 33,8 miliona irom sveta, to je preko 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Najea pretnja mobilnim ureajima je reklamni softver (adware), koji ine 40,8 odsto svih otkrivenih pretnji. U Srbiji je takoe zabeleen veliki broj napada u 2023. godini.

Dok se meunarodni lideri mobilne industrije okupljaju u Barseloni na Svetskom kongresu mobilnih ureaja (MWC), kompanija Kaspersky objavila je godinju analizu u kojoj se istie porast bezbednosnih rizika po mobilne ureaje, usled razvoja zlonamernih mobilnih alatki i tehnologija.

Prema miljenju eksperata kompanije Kaspersky, primetan je trend rasta napada na mobilne ureaje. Samo u 2023. godini, broj globalnih napada porastao je na 33.790.599, to je skok od skoro 52 odsto u poreenju sa 22.255.956 napada zabeleenih 2022. godine. Najvei broj napada zabeleen je u Nemakoj sa 513.441, a u Srbiji je zabeleeno 11.883, dok je broj nezabeleenih napada sigurno mnogo vei.

Najea pretnja mobilnim ureajima bio je adware, vrsta softvera koji prikazuje neeljene (i ponekad iritantne) pop-up reklame, koje ine 40,8 odsto svih otkrivenih pretnji. to se tie bankarskih trojanaca, nakon to se prethodne godine duplirao, broj instalacionih paketa pao je na 153.682 zabeleenih napada. Istovremeno, broj napada preko mobilnih bankarskih aplikacija nije se znaajnije menjao.

Sajber kriminalci esto distribuiraju mobilne pretnje preko zvaninih i nezvaninih prodavnica aplikacija app stores . U 2023. godini, strunjaci kompanije Kaspersky primetili su brojne zlonamerne aplikacije koje su se infiltrirale na Google Play-u. To su najee bile lane investicione aplikacije koje su se oslanjale na taktiku drutvenog inenjeringa da bi izvukle line podatke korisnika, pre svega telefonske brojeve i puna imena, koji su kasnije dodati bazama podataka za telefonske prevare. Pored navedenih, uestali su i napadi preko WhatsApp i Telegram modova dizajniranih da kradu korisnike podatke.

Porast aktivnosti Android malvera i rizinog softvera tokom 2023. zabrinjava porast napada na mobilne ureaja, nakon relativno mirnog perioda. Broj napada podsea na 2021. godinu i naglaava rizik sa kojim se korisnici suoavaju. Ne treba izgubiti iz vida da trebamo da budemo oprezni i da primenjujemo bezbednosne mere za zatitu od sajber pretnji koje sve vie (i bre) evoluiraju, komentarie Anton Kivva, strunjak za mobilnu bezbednost iz kompanije Kaspersky.

Ceo izvetaj o mobilnim pretnjama u 2023. moete proitati na Securelist.com.

Da biste se zatitili od mobilnih pretnji, Kaspersky savetuje:

  • Bezbednije je preuzimati aplikacije samo iz zvaninih prodavnica kao to su Apple App Store, Google Play ili Amazon Appstore. ak i tada, aplikacije sa ovih trita nisu 100 odsto sigurne, ali su barem proverene i postoji neki sistem filtriranja ne moe svaka aplikacija da se nae u ovim prodavnicama.
  • Proverite dozvole aplikacija koje koristite i dobro razmislite pre nego to joj omoguite pristup, posebno kada su u pitanju dozvole visokog rizika. Jedina dozvola koja je potrebna aplikaciji za baterijsku lampu je sama lampa (flashlight), a ne i pristup kameri.
  • Pouzdano bezbednosno reenje pomae vam da otkrijete zlonamerne aplikacije i adware, pre nego to naprave tetu. Efikasna zatita mobilnih ureaja je Kaspersky Premiumkoju moete nabaviti direktno od nekih mobilnih operatera.
  • Dobar savet je da blagovremeno aurirate operativni sistem i vane aplikacije. Mnogi bezbednosni problemi se mogu reiti instaliranjem auriranih verzija softvera.

Post Views: 2

Originalni tekst