OVU beogradsku noć će večno pamtiti Vasilis Spanulis, pošto je ušao u istoriju Evolige.Original Article