DEFANZIVAC još tokom rada bez lopte osetio nelagodnost, da bi kasnije, tokom rada sa loptom, ipak morao da odustaneOriginal Article