Uputstvo Ministarstva prosvete: U škole na kontrolne, iskoristiti sve kapacitete da se obezbedi komunikacija sa đacima

Ministarstvo prosvete uputilo je tokom dana školama uputstvo prema kome će se odvijati nastava od ponedeljka. Deca od petog do osmog razreda osnovne škole i srednjoškolci nastavu će pratiti na daljinu i preporučeno je da škole iskoriste sve tehničke kapacitete kako bi imali redovnu komunikaciju sa đacima. Na pismene i kontrolne vežbe đaci će dolaziti u škole po utvrđenom rasporedu koji škole moraju izraditi i objaviti najkasnije do 1. decembra. Učenicima će biti omogućeno i da poprave ocene ukoliko nisu zadovoljni. Polugodište će se završiti 21. decembra kada počinje zimski raspust.

Onlajn nastava, škola Foto: Pixabay
Onlajn nastava, škola Foto: Pixabay

Najmlađi osnovci – od prvog do četvrtog razreda – i dalje mogu da pohađaju nastavu u školi uz poštovanje ranije utvrđenih epidemioloških ograničenja. U većini škola deca su podeljena u grupe koje omogućavaju da budu na distanci tokom časova koji traju 30 minuta.

“Nastava u školi organizuje se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu s preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru”, navodi se u dopisu koje je Ministarstvo uputilo direktorima osnovnih škola.

Sve se menja za starije osnovce i srednjoškolce, a kako će komunicirati sa nastavnicima zavisi od digitalne pripremljenosti škole. Svakako Ministarstvo je u Uputstvu koje je upućeno direktorima tražilo od škola da obezbede redovnu komunikaciju sa učenicima.

“U cilju organizovanja kvalitetnog obrazovanja putem nastave na daljinu, sve škole su u obavezi da organizuju obrazovno-vaspitni rad u skladu sa svojim nivoom digitalne zrelosti i nivoom opremljenosti učenika digitalnim uređajima, pri čemu je škola dužna da obezbedi redovnu komunikaciju svih učenika sa svim nastavnicima, bez obzira na sistem za upravljanje učenjem za koji se opredelila”, piše u Uputstvu Ministarstva u koje je Insajder imao uvid.

Muzičke i baletske škole mogu, u izuzetnom slučaju kada je to neophodno, da omoguće učenicima da, ukoliko nemaju instrument vežbaju u školi, odnosno imaju konsultativnu nastavu igračkih predmeta i slično. Sve navedene aktivnosti sprovode se tako da škole ostaju epidemiološki visoko bezbedna mesta kao i u dosadašnjem periodu. Škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u narednom periodu, organizuju rad uvažavajući potrebe učenika i u zaštiti njihovog najboljeg interesa a u skladu sa zvaničnim uputstvima i predlozima dostavljenim od strane Ministarstva.

Nastave neće biti u školama, ali će đaci dolaziti u škole da rade pismene i kontrolne zadatke za ocene koje se upisuju u dnevnik, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

“Raspored je neophodno je revidirati, uskladiti sa kalendarom obrazovno-vaspitnog rada i objaviti za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole i na zvaničnoj internet strani škole u najkraćem periodu (najkasnije do utorka 01. decembra 2020. godine). Rasporedom može da se planira najviše jedna provera u danu, a dve u nastavnoj nedelji. Nastavnik je u obavezi da obavesti učenike o sadržajima programa nastave i učenja koji će se pismeno proveravati prema rasporedu najkasnije pet dana pre provere”, navodi se u uputstvu

Nastavnici bi trebalo da insistiraju na bitnim sadržajima, tj. na sadržajima koji su ključni za predmet koji predaju, navedeo je. Učenici mogu dobiti i ocene u onlajn okruženju za angažovanje i rad tokom tog perioda.

"Ocene koje su učenici dobili u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada od početka ove školske godine i podaci o napredovanju učenika i ocene koje će učenici dobiti u periodu do završetka prvog polugodišta omogućiće izvođenje zaključne ocene", navodi se u Uputstvu.

Nastavnik može da sam planira ocenjivanje, pa i da pomeri pismene zadatke za drugo polugodište, ali da tada vodi računa o ravnomernom rasporedu u odnosu na druge pismene i kontrolne zadatke.

Usmeno odgovaranje može da se organizuje, ali samo izuzetno, ukoliko je učenik nezadovoljan predlogom zaključne ocene, ali uz epidemiloške mere.

Učenik može ostati neocenjen ukoliko iz opravdanih razloga, kao što su bolest ili izolacija nema potreban broj ocena.

Ministarstvo prosvete traži od škola i da posebnu pažnju posvete učenicima koji ne raspolažu potrebnim materijalnim resursima. Dodatnu podršku moraju pružiti i učenicima koji nastavu pohađaju u okviru individualnog obrazovnog plana.

Škole su u okviru postojećih operativnih planova, već definisale navedene načine ostvarivanja nastave, odnosno pružanja podrške za ove učenike, potrebno je da ih ponovo razmotre i po potrebi prilagode okolnostima da svi učenici drugog ciklusa pohađaju nastavu na daljinu.

Prema novoj odluci Vlade na predlog Kriznog štaba, na raspust svi đaci idu 21. decembra i tada će biti i kraj prvog polugodišta.

Istovremeno je odlučeno i da će se od 30. novembra do početka zimskog raspusta nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola, izvoditi na daljinu. Današnjim Uputstvom Ministarstva precizirao je na koji će se način odvijati nastava. Izvor: Insajder

Praktična nastava uz poštovanje mera u suprotnom – odlaganje

Кako bi se izbegli rizici boravka učenika u objektima poslodavaca (trgovinske radnje, auto – servisi, zanatske radnje, ugostiteljski objekti i slično) realizacija praktične i blok nastave za učenike srednjih stručnih škola, u slučaju kada se izvodi van škole odvija se u saradnji sa poslodavcem, a uz poštovanje preporuka o epidemiološkoj bezbednosti. U slučaju da nije moguće realizovati planirane časove praktične nastave kod poslodavca isti će biti realizovani tokom drugog polugodišta.

Realizacija učenja kroz rad, za učenike koji se školuju po dualnom modelu, u narednom periodu se ostvaruje u skladu sa odgovarajućim ugovorima o dualnom obrazovanju i učenju kroz rad i u dogovoru sa kompanijom, a uz poštovanje preporuka o
epidemiološkoj bezbednosti.

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.insajder.net.

Original Article