Tempo života je takav, da se većini od nas spisak obaveza svakodnevno povećava i to na uštrb vremena predviđenog za odmor. Kao da krademo vreme od samih sebe, ostavljamo manje vremena i za odmor, pa i za san. Da bi spavanje imalo regenerativni efekat, nije važno samo koliko spavamo, već i kakoOriginal Article