Beta/AP Photo/Kin Cheung, File

Da bi usporila ukrajinsku defanzivu, ruska vojska je izgradila rovove, minska polja i barijere, ali, kako pokazuje iskustvo iz prethodnih ratova, ove mere ne garantuju prednost. Ukrajinska vojska bi mogla da iskoristi kombinaciju strategija, tehnologije i geografije da vrati teritoriju koju je Rusija protivzakonito zauzela, pokazuje nova analiza CSIC.

Jedan od britanskih odbrambenih obaveštajnih izveštaja navodi da su “odbrambeni vojni objekti i sistemi koje koristi Rusija viđeni u svetu tokom decenija unazad i nalazi se, ne samo u blizini linija fronta, nego i u oblastima koje su već pod ruskom kontrolom.”

Ciljevi Rusije su da učvrsti osvojene teritorije i da spreči Ukrajinu da ih oslobodi. Uprkos napadima Rusije, i dalje je nejasno ko ima prednost.

Faktori koji utiču na balans napada i odbrane mogu biti tehnologija ili geografija, a od njih zavisi da li će napad ili odbrana imati prednost.

Politikolog Robert Jervis je u jednom od najuticajniijh radova na ovu temu objasnio “kada kažemo da napad ima prednost, mislimo na to da je lakše uništiti tuđu vojsku i zauzeti njenu teritoriju, nego odbraniti sopstvenu. Kada je odbrana u prednosti, lakše je zaštiti se i zadržati teritoriju, nego napadati, uništavati i zauzimati tuđu”.

Ovo su neki od faktora koji su značajni za trenutni rat u Ukrajini.

Prvi je tehnologija, inovacije mogu pomoći vojsci da vodi rat i napreduje i to može poboljšati napad. Mogu se koristiti tenkovi, borbeni avioni i slično.

Nasuprot tome, nagazne mine, rovovi i bodljikava žica mogu smanjiti mobilnost i ponekad favorizuju odbranu.

Vatrena oružja, kao što su mitraljezi, brzometne puške, pešadijsko oružje i sistemi protivvazdušne odbrane takođe doprinose odbrani. Ovo oružje omogućava napadnutima da se bore sa pripremljenih pozicija dok napadač mora da priđe sa otvorenog terena.

Otvoreni teren generalno omogućava lakšu pokretljivost, bočne manevre i brzo raspoređivanje snaga na kritičnim tačkama.

Guste šume, močvare, džungle, planinski tereni, reke i ostali neprohodni tereni otežavaju pristup logistike do vojske i koristi odbrani, kao i udaljenost, jer napadač mora da pređe veliku teritoriju.

Ravnoteža između napada i odbrane, između ostalog zavisi i od toga kolika je teritorija koju napadač pokušava da zauzme. Vremenski uslovi su takođe važni, kada je hladno ili je tle smrznuto, ofanziva može biti u prednosti.

Pametne strategije, angažovanje snaga, vođstvo i odbrambena motivacija mogu da povećaju koristi i smanje troškove ofanzivnih operacija.

Još uvek je neizvesno da li će ukrajinska vojska uspeti da na pravi način iskoristi tehnologiju, geografiju, strategiju, angažovanje snaga, vođstvo, i druge faktore i da poveća koristi i smanjili troškove svojih ofanzivnih operacija.

Rusija aktivno radi na tome da izgradi dovoljno jake sisteme odbrane i naoružanja kako bi iskoristila povoljan teren za sprečavanje ukrajinskih kontranapada.

Koja je naredna faza rata?

Sledeći koraci zavise od sposobnosti Ukrajine da pomeri ravnotežu između napada i odbrane u svoju korist.

Ruske snage pokušavaju da zadrže teritoriju koju su osvojili izgradnjom ogromnih utvrđenja. Ali, se suočavaju sa nekoliko izazova u kontrolisanju tih teritorija, zbog svojih slabih kopnenih snaga u tom delu.

Ne nazire se ishod ovog rata, i dalje je neizvesno da li će Ukrajina uspeti da iskoristi zapadnu pomoć, kao što su tehnologija, oružje, obuka i finansijska podrška, kao i da li će uspeti da preokrene rusku ranjivost u svoju korist.

Originalni tekst