Evropska kuća fudbala (UEFA) objavila je tradicionalnu istu najuspešnijih klubova u istoriji elitnog evropskog takmičenja.Original Article