Ove godine je u prihvatnim i centrima za azil u Srbiji evidentirano više od 119.000 novopridošlih i svi su dobili smeštaj, hranu, odeću i medicinsku negu – objavila je danas komesarka Srbije za izbeglice i migracije, Nataša Stanisavljević.

U saopštenju piše da je u odnosu na prošlu godinu porastao ukupan broj migranata koji je prošao kroz Srbiju.

Najviše migranata je došlo iz Avganistana, Sirije, Pakistana, Maroka i Indije.

Kroz Srbiju je ove godine prošlo i 137.205 državljana Ukrajine, piše u saopštenju u kojem se navodi da je od početka sukoba u toj zemlji Srbija „aktivirala sistem privremene zaštite za ukrajinske izbeglice što im omogućava pristup zdravstvenim uslugama, obrazovanju i socijalnoj zaštiti i zapošljavanju“.

Stanisavljević je istakla da Srbija u novu godinu ulazi sa jednim od najbolje uredjenih sistema prihvata i upravljanja migracijama i da je za to dobila pohvale i u ovogodišnjem Izveštaju Evropske komisije o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Originalni tekst