U niškom Domu zdravlja počelo je merenje gustine kostiju, što je “zlatni standard” u dijagnostifokovanju osteoporoze.

Danijela Nešić, pomoćnica direktora Doma zdravlja, rekla je novinarima da se pregledi rade u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a da je za njih potreban uput izabranog lekara za fizijatra.

Fizijatri Doma zdravlja rade pregled pacijenta, upućuju ga na merenje mineralne koštane gustine i određuju mere prevencije ili terapiju.

Ova dijagnostička metoda je bezbolna i efikasna.

U Domu zdravlja su kazali da su osteodenzitometar kojim se meri mineralna gustina kostiju dobili od Ministarstva zdravlja.

Zdravstveni radnici su nakon toga prošli obuku.

Gustinu kostiju mere pretežno žene, koje češće oboljevaju od osteoporoze, posebno nakon ulaska u menopauzu, ali toj dijagnostičkoj metodi mogu biti podvrgnuti i muškarci.

Građani Niša su do sada mogli da mere mineralnu koštanu gustinu u Institutu “Niška Banja”, kao i u pojedinim privatnim ordinacijama.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom  linku.

Originalni tekst