Foto: Freepik

Razvojem tehnologija i metoda lečenja, svi nekadašnji snovi pacijenata suočenih sa skoliozom, stanjem koje se javlja kod troje od svakih sto dece i predstavlja opasnost po život ako se ne leči, sada se mogu i ostvariti, prenosi N1.

Profesor Ahmet Alanaj je hirurg za bolesti kičme iz Sveobuhvatnog centra za bolesti kičme bolnice Acibadem Maslak opisao je najnovije hirurške metode koje su „nemoguće“ učinile mogućim uz nekoliko važnih saveta i upozorenja.

Za sve pacijente sa uznapredovalom skoliozom, kod kojih je lečenje ranije nije bilo moguće zbog „previše rizične” operacije, stigle su dobre vesti – uspešna operacija sada je moguća. Uspeli smo da zajedno zakoračimo u novu eru u lečenju skolioze, i uz sva dostignuća postali smo okruženje u kojem se snovi mogu ostvariti.

I pored toga što se skolioza, po trenutno dostupnim podacima, registruje kod troje od stotinu dece, ipak nije dovoljno dobro poznata u javnosti uprkos tome što značajno smanjuje kvalitet života, uzrokuje razne respiratorne i srčane probleme, koji dalje dovode do toga da pacijenti budu prikovani za krevet, ili čak ugrožavaju život.

VBT Metoda vezivanja jača je od svih prepreka

Profesor Ahmet Alanaj, specijalista ortopedije i traumatologije, izjavio je da je VBT metoda vezivanja, koju je nakon primene u SAD prvi primenio u Turskoj i Evropi, posebno održivo rešenje za decu koja se na početku puberteta suočavaju sa problemima krive kičme.

Ističući da je VBT metoda vezivanja dokazane efikasnosti, profesor Ahmet Alanaj dodaje sledeće: „Ova metoda uključuje povezivanje zavrtnja koji se postavljaju u prednji deo kičme na konveksnoj strani zakrivljenosti putem deblje trake/gajtana izrađenog od polietilena. Nakon što se zavrtnji spoje, traka se zategne uređajem i zakrivljenost se koriguje do određenog stepena. Nakon ove procedure, konveksna strana krivine raste sporije u odnosu na konkavnu stranu i to omogućava da se kriva potpuno ili skoro potpuno ispravi kako kičma nastavlja da raste. Traka usmerava stranu koja raste u pogrešnom pravcu, koriguje je i kako raste tako joj daje novi pravac”.

Bez vidljivih ožiljaka nakon reza

Metoda vezivanja omogućava detetu da se kreće i da raste; dodatno, za razliku od postupka spinalne fuzije ne zahteva dugačak rez sa zadnje strane.

Profesor Ahmet Alanaj je izjavio da se operativni postupak koji se izvodi zove zatvorena hirurgija i dodao: „Procedura vezivanja se sprovodi kroz mali broj sitnih rezova, ne većih/širih od 3cm sa bočne strane torza. Na ovaj način je omogućeno da se ožiljci, koji predstavljaju najvažniju brigu pacijenata sa skoliozom, prikriju grudnjacima i kupaćim kostimima i ostanu neupadljivi. Deca koja se leče ovom metodom imaju velike prednosti kao što su mogućnost slobodnog pokretanja kičme, brzog oporavka, ranijeg otpuštanja iz bolnice i bržeg povratka u školu“.

Tri nove metode koje spasavaju živote

Profesor Ahmet Alanaj opisao je tri najnovije metode lečenja skolioze koje su napravile revoluciju u Turskoj i rekao: „Svi nefleksibilni slučajevi skolioze i kifoze u uznapredovaloj fazi koji su se nekada smatrali neoperabilnim ili previše rizičnim ili okasnelim za operaciju sada se mogu lečiti hirurškim putem. Upotreba spinalne trakcije/navigacije, trodimenzionalnog štampanja i posebno neuromonitoringa, otvorila je put za operacije koje se smatraju visoko rizičnim u smislu paralize i koje se još smatraju „nemogućim“ u hirurške intervencije koje se od sada mogu izvesti na mnogo bezbedniji način.

Profesor Ahmet Alanaj objasnio je tri najnovije metode koje u hirurgiji kičme spasavaju živote:

1. Spinalna navigacija

Dok je jedna greška prilikom postavljanja zavrtnja nekada mogla da učini korekciju nemogućom, proces postavljanja zavrtnja sada je bezbedan i bez problema se izvodi uz pomoć uređaja za spinalnu navigaciju i trodimenzionalno snimanje kičme.

Sistem spinalne navigacije olakšava sigurno i bezbedno postavljanje zavrtnja, procedure koja predstavlja prvu i jednu od najvažnijih faza u lečenju uznapredovalih i nefleksibilnih deformiteta. Stopa tačnosti zavrtnja postavljenog uz pomoć sistema spinalne navigacije je blizu 100%.

2. Neuromonitorizacija

Neuromonitarizacija je tehnika koja zahteva angažovanost neurologa i ukazuje na status prenosa nervnih impulsa u kičmenu moždinu tokom čitavog operativnog postupka. Omogućava praćenje stanja kičmene moždine tokom operacije i daje signal u slučaju propusta ili usporavanja prenosa signala kičmene moždine.

Nastale promene neurolog saopštava hirurgu koji obavlja proces neuromonitorizacije. Ovo rano upozorenje omogućava hirurgu da otkrije i otkloni uzrok onoga što je pošlo naopako i u velikoj meri eliminiše rizik od paralize usled povrede kičmene moždine.

3. Trodimenzionalni štampani modeli kičme (3D štampa)

Tehnologija trodimenzionalne štampe postala je nova nada za pacijente sa uznapredovalom skoliozom i kifozom. Moderna tehnologija omogućava izradu precizne, identične kopije pacijentove kičme. Umesto da u mislima mora da zamisli deformitet kičme, hirurg može jednostavno da ga vidi na 3D modelu i, ako je potrebno, da izvrši simulaciju operacije koju planira na modelu kako bi stekao veoma važno iskustvo o stvarnim rezultatima i problemima tokom operativnog postupka.

Uvidom u 3D model kičme hirurgu se omogućava još bolje razumevanje stvarne strukture, koja se ne može u potpunosti videti zbog mekih tkiva koja ga okružuju. Ovi modeli omogućavaju bezbedno hirurško lečenje slučajeva skolioze i kifoze sa teškim deformitetima kičme koji čine anatomiju abnormalnom i istovremeno u velikoj meri smanjuju rizik od paralize i smrti.

Proteze mogu smanjiti potrebu za hirurškom intervencijom za 50%

Docent Čaglar Jilgor takođe je podelio važne informacije koje se tiču skolioze. Navodeći da je poslednjih godina pristup sa orijentacijom na lečenje zamenjen pristupom koji je orijentisan na pacijenta, Jilgor dodaje i sledeće: „Trenutno, svaki pristup koji daje prioritet pacijentu nadmašuje pristup koji zahteva da se lekar odluči za postupak koji se usklađuje sa stepenom zakrivljenosti. Umesto terapija koje uključuju mehanizme u donošenju odluka orijentisanim na lekara, terapije koje su sada održive su sve terapije zasnovane na dokazima koji u obzir uzimaju kvalitet života i potrebe pacijenata, i pored toga omogućavaju pacijentu da se odmori.

Doktor Jilgor, koji je izjavio da postupak lečenja ima za cilj da poveća kvalitet života pacijenta, kao i da ispravi zakrivljenost, navodi sledeće: „Pored toga, bezbednost pacijenata i kvalitetna radiološka oprema su takođe među najvažnijim faktorima u čitavom procesu lečenja. Na primer, rendgenski uređaji sa ultra-niskom stopom zračenja koji su razvijeni za pacijente sa skoliozom obezbeđuju da se pacijenti tokom procedure snimanja izlože što manjoj dozi zračenja. Ovim pristupom omogućava se da se ukupna količina zračenja kojoj je pacijent izložen tokom procesa lečenja koji može potrajati, što je više moguće smanji. Sve navedeno predstavlja veoma važne korake u povećanju kvaliteta života”.

Krivina od 100 stepeni, bezbolno

Dagmar Gertrud Elizabet Gogdun, koja se bori protiv skolioze već 60 godina, ispričala je dug i naporan proces kroz koji je prošla: „Moja skolioza je posledica dečije paralize, što je dodatno uzrokovalo gubitak snage na jednoj strani mojih leđa. Operisana sam sa 14 godina. Usledio je period hospitalizacije od 3 meseca, i celo moje telo bilo je u gipsu, nakon čega sam godinu dana koristio gipsanu protezu. Narednih godina bila sam podvrgnuta dodatnim operacijama, ali ono što mi je omogućilo da živim sa skoliozom bez umanjivanja kvaliteta mog života 60 godina bila je Schroth metoda. Svakodnevno sam vežbala po 6 sati, svakog dana u nedelji u centru gde se ta metoda primenjivala. U stvarnosti, svaki kada bismo se okupili za obroke, specijalisti bi proveravali i ispravljali naše držanje. Trenutno i dalje radim specijalne vežbe za skoliozu u proseku 3 sata dnevno i mogu da stojim uspravno i vodim normalan život uprkos tome što je moja kičma zakrivljena pod uglom od 100 stepeni.

Originalni tekst