Po mnogo čemu drugačiji od svojih prethodnika, danas kreće 16. fudbalski šampionat Evrope.Original Article