NASTAVLjA se prepirka između Zvezdana Terzića i Dejana Savićebića.Original Article