Tekući računi Komercijalne banke

12


Tekući računi Komercijalne banke, sa dodatnim pogodnostima i uslugama, omogućavaju klijentima korišćenje različitih bankarskih proizvoda i usluga u okviru jednog proizvoda.Klijentima su dostupna četiri takva računa, sa specijalno odabranim proizvodima i uslugama u odnosu na kategoriju kojoj pripadaju. Kombank Aktiv i Kombank Premijum tekući računi namenjeni su zaposlenima, Kombank Klasik penzionerima, Kombank Start tekući račun kreiran je za mlade, nezaposlene, od 18 do 27 godina.Osnovni proizvodi i usluge u „Spektakularno običnim“ računima su tekući račun, devizni račun, debitna kartica, elektronski servisi i trajni nalozi, još jedna od kreditnih ili pre-paid kartica po izboru klijenta i povoljan kurs za kupoprodaju …Original Article