ĐERDAN Šaćiri je iznova bio akter jednog skandala, sada na temu terorističke organizacije, tzv. . Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), a Švajcarsku nije to zgrozilo najviše na stadionu u Ženevi, već nešto sasvim drugo.Original Article