POČELA je nova NBA sezona, u kojoj će pored apsolutno dominantnih Amerikanaca, nastupiti i 107 stranih državljana.Original Article