Stisak ruke može da ukazuje na kontrolu, pasivnost, ali i otvorenost za komunikaciju. Rukovanje može mnogo toga da kaže o čovekovom samopouzdanju, nameri, potrebi za kontrolom, strahu, pa čak i nedostatku poštovanja.Original Article

(Visited 7 times, 1 visits today)