Decenijama već svetske sorte voća i povrća, koje zahvaljujući prskanju i veštačkim đubrivima daju velike prinose, potiskuju stare autohtone sorte. Ovaj trend nije mimoišao ni našu zemlju pa mnogim starim vrstama preti nestanak, a da se to ne desi bori se doktorka bioloških nauka Ivana Petrović, koja je osnovala banku semena starih sorti voća i povrća.Original Article