IZJAVA Marka Silve uliva nadu kada je budućnost Aleksandra Mitrovića u Fulamu u pitanju.Original Article