Srpska pravoslavna crkva dobija od katoličke crkve na uslugu još jedan hram u Beču – crkvu Am Schöpfwerk, u 12. bečkom okrugu.

Ovakav potez u najmanju ruku garantuje očuvanje nekadašnje katoličke crkve kao hrišćanske bogomolje, navodi se u nadbiskupiji.

Velika pravoslavna zajednica u Beču

Darijuš Šucki, vikarni episkop grada Beča, rekao je da je „odustajanje od parohije uvek bolno, ali da istovremeno raduje što će se crkva očuvati kao hrišćanska, u konkretnom slučaju srpsko-pravoslavna, koja će ubuduće biti dostupna brojnoj i mladoj srpsko-pravoslavnoj zajednici u Beču.”

Inače, ovo nije prvi put da katolička crkva ustupa svoj hram jednoj pravoslavnoj zajednici. Naime, 2014. godine ustupila je hram Neulerchenfeld takođe Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Razlog predaje hrama – promena strukture stanovništva

Prema podacima bečke nadbiskupije, kada je 1982. godine osnovana, parohija Am Schöpfwerk brojala je oko 5.000 katolika.

Parohija je tada bila zamišljena kao sastavni deo brojn..Original Article