Srpski bacač kugle Armin Sinančević je proizveo srebrni hitac na Evropskom prvenstvu u MinhenuOriginal Article