Jedana žena otkila je da svako od osam jaja koje je kupila ima po dva žumanca, a verovatnoća da se tako nešto dogodi je veoma malaOriginal Article