SOS linije klinike „Dr Laza Lazarević“ dostupne su 24 časa dnevno, 365 dana u godini. O načinu poslovanja, komunikacije, kome možete da se žalite ukoliko niste zadovoljni uslugom i zašto se ljudi češće javljaju tokom praznika govori doc dr Ivanom Stašević Karličić, koja je v.d. direktora klinike.

Na Nacionalnom servisu za zaštitu mentalnog zdravlja 0800-309-309, 24h dnevno, 365 dana u godini, angažovani su edukovani i supervizirani zaposleni Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ – lekari, psiholozi i visoke strukovne medicinske sestre i tehničari.

To su ljudi koji su direktno u razgovorima sa pozivaocima linije, ali neposredno iza njih stoji tim stručnjaka psihijatara i psihologa, psihoterapeuta koji njihov rad supervizira, evaluira i vrši kontinuiranu edukaciju u skladu sa stručnim standardima i aktuelnim potrebama.

– Naime, od kada je prva opcija telefonskog servisa počela sa radom tim profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja radi konstantnu evaluaciju broja poziva, razloga poziva i konkrentih potreba građana, identifikuje vulnerabilne grupe kojima je psihološka podrška i savetovanje neophodna te u skaldu sa tim podacima širi mrežu aktivnosti i delovanja. Prateći zdravstvene potrebe stanovništva kada je mentalno zdravlje u pitanju Nacionalni servis du ovom trenutku ima četiri opcije – Nacionalna linija za prevenciju samoubistava, Nacionalna linija za pružanje psihosocijalne pomoći u uslovima pandemije Kovid 19, Linija za pomoć adolescentima, kao i novootvorena Nacionalna linija za psihološku podršku ženama pre, u toku i nakon trudnoće – navodi doc dr Ivanom Stašević Karličić, v.d. direktora klinike.

Nacionalna linija za prevenciju samoubistva 0800-309-309 (opcija 1) koju je Klinika u saradnji sa Ministarstvom zdravlja pokrenula početkom 2019. godine, do danas je imala preko 15000 poziva. Pomoć i savet traže najrazličitije kategorije stanovništva, uzimajući u obzir uzrast, pol, kao i mesto u Srbiji iz kog pozivaju. Ipak, postoje periodi godine kada ljudi češće zovu nego inače…

– Naravno, linija radi 24 časa dnevno 365 dana u godini, nema ustaljenog obrasca kada je deo dana u pitanju, ali kada govorimo o periodima godine, rano proleće, jesen, kao i dani oko praznika donose povećanje broja poziva, što jeste očekivano obzirom na u stručnoj javnosti poznat i sezonski karater nekih formi depresije – ističe naša sagovornica.

Šta ako niste zadovoljni uslugom?

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” akreditovana je tokom leta 2019. godine, a dr Stašević Karličić ističe da je “prva psihijatrijska bolnica u Srbiji koja je implementirala standard kvaliteta. To znači da je našim pacijentima, kao i svim građanima koji su korisnici usluga iz domena zdravstvene zaštite koje Klinika pruža, dostupan standard kvaliteta koji je implementiralo evropsko sertifikovano telo i konstantno ga nadzire. Rečeno podrazumeva da za svaku delatnost Klinike postoje jasno definisane i pisane procedure sa kojima su upoznati i u skladu sa kojima postupaju svi zaposleni”.

Ali, šta ako neko ipak nije zadovoljan dobijenim odgovorom?

– Ukoliko neko nije zadovoljan kvalitetom dobijene usluge veoma je važno da nas o tome informiše jer svi zaposleni Klinike su u obavezi da održavavaju stručni standard, uz opredeljenje da značajno doprinesemo unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici. Žalba se podnosi u pisanom obliku direktoru Klinike, a postupak po prigovoru provodi diplomirani pravnik zaposlen u Klinici koji utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice, pribavlja pisane izjave, vrši uvid u dokumentaciju vezanu za navode iz prigovora, a po potrebi uključuje i Komisiju za unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada na dalje postupanje. Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti sačinjava se pisani izveštaj, na osnovu kog direktor Klinike ili ovlašćeno lice razmatra i odlučuje o osnovanosti prigovora i daljem postupanju odnosno preduzimanju mera u vezi sa konkretnom žalbom. Naravno, podnosiocu prigovora se u roku od najkasnije 30dana dostavlja pisano Obaveštenje o postupku koji je sproveden, osnovnosti prigovora, kao i eventualnim daljim postupcima ili preduzetim merama u vezi sa iznetom žalbom – ističe doc dr Stašević Karličić.

Izvor: Nova.rs

Pobedite prazničnu depresiju besplatno onlajn psihološko savetovalište radiće tokom praznika

Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)