Skupština naredne nedelje o Veću Agencije za sprečavanje korupcije: Izbor članova pola godine posle zakonskog roka

Ministarstvo pravde dostavilo je Narodnoj skupštini Predlog kandidata za izbor članova Veća Agencija za sprečavanje korupcije, a na kome se nalazi 19 kandidata koji su ostvarili potreban broj bodova na testu. Ovaj predlog Skupština bi trebaloda razmatra na sednici koja je zakazana za 9. mart.

Veće je po zakonu trebalo da počne da radi 1. septembra prošle godine do kada su članovi morali da budu izabrani. Zbog toga što se sa izborom kasni već šest meseci Agencija nema svoj drugostepeni organ i faktički je neoperativna.

Agencija za sprečavanje korupcije Foto: Srđan Ilić
Agencija za sprečavanje korupcije Foto: Srđan Ilić

U obrazloženju Predloga koje je Ministarstvo pravde podnelo Narodnoj skupštini navodi se da je konkurs za pet članova Veća raspisan 22. oktobra, a da je prijave podnelo 26 učesnika. Komisija, čiji članovi se takođe navode u obrazloženju, a činili su je sudije i profesori, prihvatila je sve prijave.

U međuvremenu, jedan od učesnika je preminuo, a dvoje nisu pristupili polaganju testa, tako da je test koji je sprovela Pravosudna akademija 1. februara polagalo njih 23. Od toga je 19 ostvarilo dovoljan broj bodova, više od 80. Na objavljen spisak kandidata nije podneta nijedna žalba, piše u obrazloženju.

Konkurs raspisan nakon isteka roka za formiranje

Agencija za sprečavanje korupcije između ostalog bavi se kontrolom imovine i prihoda političara, sprečavanjem gomilanja funkcija i sukoba interesa, prijavljivanjem onih koji svoju funkciju zloupotrebe u političke ili lične svrhe…

Na čelu Agencije je direktor, koga prema Zakonu bira petočlano Veće koje kasnije odlučuje i o žalbama na odluke direktora, zauzima načelne stavove za primenu Zakona, nadzire rad direktora i prati njegovo imovinsko stanje.

Zakon je predvideo da stari direktor ostane do kraja mandata u Agenciji za sprečavanje korupcije, ali Veće nije izabrano, pa o njegovim odlukama već mesecima niko ne može da odlučuje.

Bez mogućnosti odlučivanja u drugom stepenu

Veće je trebalo da počne da radi 1. septembra, ali ne samo da tada nije počelo da radi, nego je tek krajem oktobra 2020. godine raspisan konkurs kojim počinje izbor članova Veća, a čiji postupak do danas traje.

Kako je za Insajder objasnio bivši poverenik za pristup informacijama od javnog značaja, advokat Rodoljub Šabić, jačanje Agencije za sprečavanje korupcije bila jedna od preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije GRECO, ali, kaže Šabić, nakon izmena Zakona umesto funkcionalne institucije imamo „invalidnu angenciju”.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije za Insajder o svom članstvu u SNS: Onaj ko kontroliše moj rad ima sve činjenice (VIDEO)

„Dakle ima direktora, ali nema drugog stepena. To je nepostojeći organ, koji ima zgradu, ima direktora, ima službenike, oni primaju plate, ali taj organ nije u stanju da sprovede jedan upravni postupak”, kaže on.

Šabić je naveo da je zakonom predviđeno gašenje Odbora stare Agencije, a da je ostao direktor koga je taj odbor izabrao.

„Agencija je promenila svoj oblik, dobila veća ovlašćenja, a zadržan je stari direktor, iako je bila ‘debela priča’ oko toga kako je stari izabran, kada je došao kao finansijer, funkcioner i kandidat vladajuće stranke, a morao bi biti nestranačka ličnost. On je ipak ostao, čak mu je uz ovlašćenja povećana i plata. Ali nije ostao Odbor Agencije, prestao mu je mandat. Sada se zove Veće”, podseća Šabić.

Prethodni Odbor Agencije imao je devet članova, a po jednog člana predlagali su Administrativni odbor Narodne skupštine, predsednik, Vlada, Vrhovni kasacioni sud, Državna revizorska institucija, Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja putem zajedničkog dogovora, Socijalno-ekonomski savet, Advokatska komora Srbije i udruženja novinara putem zajedničkog dogovora.

Sadašnje Veće imaće pet članova, a kandidate, koji moraju biti pravnici, Narodnoj skupštini može da predlaže samo ministar pravde, nakon sprovedenog konkursa Pravosudne akademije.

Novinari Insajdera su Ministarstvu pravde o Veću agencije uputili pitanja još u januaru, a do danas nismo dobili odgovor, između ostalog, na pitanje zašto je Pravosudna akademija konkus otvorila tek 23. oktobra, kada je zakonski rok za biranje članove Veća Agencije bio 1. septembar 2020. godine.

Takođe, odgovor nije stigao ni na pitanje zašto je Ministarstvo pravde dozvolilo da tako važna institucija poput Agencije praktično mesecima nema drugostepeni organ, odnosno Veće koje je zaduženo da odlučuje o žalbama.

BIRODI tražio raspisivanje novog konkursa

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je Pravosudnu akademiju da spreči sukob interesa koji potencijalno nastaje s obzirom na to da je Radomir Ilić, član Upravnog odbora Akademije, na sednici održanoj u oktobru 2020. godine, izabrao članove Komisije za izbor članova Veća Pravosudne akademije za sprečavanje korupcije, kao i članove Žalbene Komisije, koji sada treba da evaluiraju rad kandidata povezanog s njim.

U saopštenju se navodi da je kandidat Krsman Ilić povezano lice sa Radomirom Ilićem u smislu čl. 2 Zakona o sprečavanju korupcije.

„Bez imenovanja novih komsija, a u slučaju izbora Krsmana Ilića za člana Veća Agencije nastaće sukob interesa i povreda člana 40 Zakona o sprečavanju korupcije. Iz tog razloga uz raspisivanja novog konkursa, koji će biti adekvatno promovisan, ukazujemo na potrebu da se imenuju nova Komisija za izbor članova Veća i Žalbena komisija na način koji neće stvoriti sukob interesa ili sumnja na njega u slučaju, odnosno Krsmanu Iliću omogućiti pravo konkurisanja u skladu sa zakonom”, zaključuje se u saopštenju.

Spisak kandidata

Na spisku predloženih kandidata se nalaze:

1. Krsman Ilić, zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu u penziji

2. Stevo Bajić, samostalni savetnik u Agenciji za sprečavanje korupcije

3. Danica Marinković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu u penziji

4. Doc. dr Miloš Stanković, docent Pravnog fakulteta u Beogradu

5. Biljana Pavlović, šef Kabineta predsednika Komisije za zaštitu konkurencije i šef protokola u Komisiji za zaštitu konkurencije

6. Ivan Đoković, diplomirani pravnik iz Novog Sada

7. Verka Atanasković, pomoćnik direktora Agencija za sprečavanje korupcije

8. Tamara Mišić, pomoćnik direktora Agencija za sprečavanje korupcije

9. Goran Gajić, savetnik za skupštinske poslove u službi Skupštine Grada Novog Sada

10. Maja Petrović, pomoćnik direktora Agencija za sprečavanje korupcije

11. Velimir Matković, advokat u Beogradu

12. Dejan Milić, rukovodilac Grupe za istraživanje u Sektoru za istraživanje i analitiku Agencije za sprečavanje korupcije

13. Dragana Petković Anojčić, viši savetnik u Sektoru za normativne poslove Stručne službe Zaštitnika građana

14. Zagorka Kolović, sudija Privrednog apelacionog suda u penziji

15. Radmila Lemajić Kišgeci, sekretar Medicinske škole “7. april” u Novom Sadu

16. Saša Došen, advokat u Novom Sadu

17. Bratislav Stanković, samostalni savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

18. Danja Matković, advokat u Beogradu

19. Dragić Radovanović, advokat u Beogradu

U objavljenom dokumentu navode se i biografije kandidata.

Izvor: Insajder

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.insajder.net.

Original Article