IAKO su njegove reči izgovorene pre 60 godina bile više izraz nezadovoljstva nego pokušaj da se bude prorok, kako je vreme odmicalo, o njima se, sve do danas, govorilo kao da je reč o prokletstvu.Original Article