PONOVO je politika u senku bacila sportska dešavanja i ponovo je podrška istočnom bloku viđena kao kao nužno zlo…Original Article