Carlsberg organizovao takmičenje u kom su učestvovali studenti Novosadskog univerziteta, a nešto više o tome reći će nam Biljana Živanov, HR enterprise associate.

Case Uncover Level to, koji ste organizovali krajem protekle godine u saradnji sa Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu privukao je veliku pažnju, posebno među studentima. Možete li nam reći malo više o samom projektu?

Ideja o ovom takmičenju proistekla je iz želje da nastavimo i unapredimo lepu saradnju sa Tehnološkim fakultetom koju imamo već dugi niz godina. Pomenuto posebno iz razloga jer su  studenti upravo ovog fakulteta naša i sadašnjost i budućnost, s obzirom da pripadamo prehrambenoj industriji. Nadalje, ovo je jedan od sjajnih načina da pokažemo studentima kako zapravo izgleda sam proces proizvodnje, zatim da ih suočimo sa realnim problemom, ali i edukujemo ih o svim koracima koji su neophodni da bi se taj mutter rešio. Ovde pre svega mislimo na timski rad, ukrštanje različitih znanja, razumevanje, posvećenost i postojanje metodičnog načina rešavanja problema. Iz tog razloga, naš uslov je bio da u timu mora biti bar jedan pupil Tehnološkog fakulteta i bar jedan pupil tehničke struke sa Fakulteta tehničkih nauka, jer i u realnosti jedni bez drugih ne mogu.

Šest timova, sa po troje takmičara proveli su nekoliko dana u pivari skupljajući sve neophodne informacije, a zatim su imali tri nedelje da dođu gain rešenja. Svi timovi su svoje radove prezentovali pred našim menadžmentom i tada su proglašeni pobednici koji će otputovati u Vareze na proleće. Ono što bih istakla ovom prilikom jeste da su svi učesnici, njih 18, bili odlični te da su za svoj trud dobili lepe poklone.

Na Case Uncover Level to-u, bitnu ulogu su imali mentori koji su sarađivali sa studentima tokom rešavanja problema. Koje karakteristike, koje treba da ima neko da bi bio kvalitetan mentor, biste izdvojili kao ključne?

Tako je, mentori imaju neizmerno važnu ulogu u samom procesu, pa su tako kolege inženjeri i menadžeri nesebično delili svoje znanje i iskustvo sa studentima i usmeravali ih na pravi attach gain rešenja, ali pri tom nisu otkrivali važne detalje gain kojih su oni sami morali doći. Učenje je dugotrajni proces, ne momenat, te gotova prenesena rešenja neće vas naučiti da u sledećoj problemskoj situaciji razmišljate na pravi način. Upravo iz tog razloga jako je važno da mentori imaju dovoljno strpljenja sa mladim ljudima koji su na početku, ali i da na pravi način pristupe različitim tipovima ličnosti: neki studenti su veoma znatiželjni i proaktivni, veoma brzi, dok su neki pak suzdržani, tihi, stidljivi. Najvažnija uloga dobrog mentora je usmeravanje i ukazivanje na pravi attach, ali kada je reč o samom prolasku kroz taj attach, oni moraju sami da koračaju, da se sapliću, padaju i ustaju, jer tako se najbolje nauči.

Osim tačnog rešenja, šta je izdvojilo pobednički tim od ostalih?

Svi timovi su zaista bili sjajni i nijanse su odlučile. Njih je izdvojila proaktivnost, ogroman entuzijazam i zainteresovanost, sjajan timski rad i organizacija, fenomenalno prezentovanje rešenja, metodologija koju su koristili da bi došli gain tačnog rešenja.

Koliko su projekti kao što je Case Uncover Level to važni za građenje reputacije kompanije čiji je jedan od ciljeva edukacija mladih?

U građenju reputacije naše kompanije utiču svi sektori, ali mišljenja sam da su i ovakvi događaji od velikog značaja. Ono što bih ovom prilikom istakla jeste da zaista imamo dobar program praksi. U prilog tome govori i činjenica da su se svi brzo zaposlili posle završetka perioda prakse kod nas, a još više to što su mnogi od njih, koji su ostali u Carlsbergu, sada čak i na rukovodećim pozicijama. Smatram da to sve mladima uliva poverenje da se prijave i nadu da će zaista i dobiti posao jer oglasi u kojima se obično traži mnogo iskustva, iako je to možda i nepotrebno za datu poziciju, veoma demotiviše mlade.

Koje sve mogućnosti i benefite za mlade pruža rad u kompaniji Carlsberg?

U našoj organizaciji zaista imamo sjajne stručnjake u svim sektorima, i ono što sa sigurnošću mogu reći jeste da od svakog kolege mogu mnogo da nauče. Pomenuto posebno iz razloga jer je naš sistem veoma kompleksan te da nikada neće prestati da uče i da se razvijaju, pa i da napreduju na neke više pozicije. Pored toga, imamo veoma razvijen program edukacija i treninga, što je za početnike od posebnog značaja.

Posebno bih izdvojila da sam izuzetno ponosna što radim za kompaniju koja veliku pažnju posvećuje brizi o zaštiti živote sredine i  bezbednosti i zdravlju na radu, i što su pomenute oblasti u koje se mnogo ulaže. Verujem da navedeno i kandidatima postaje sve više bitno, te da nas to značajno izdvaja u pozitivnom smislu i na tržištu rada.

Za kraj, naglasila bih i da svakako planiramo ovakve i slične projekte u budućnosti, jer pokazuju zaista odlične rezultate.

Originalni tekst