Kao i ljudi, i psi imaju svoj karakter. Mogu biti veoma zadrti i tvrdoglaviOriginal Article