Učenici i nastavnici Srpske dopunske škole u Švajcarskoj prethodnih mesec dana su na časovima naročitu pažnju posvetili narodnoj tradiciji.
Tako su nastavnici Milja Stević i Aleksandar Nikolić sa svojim učenicima u kantonu Cirih organizovali časove izrade suvenira na temu narodne tradicije, a u Bazelu su đaci učiteljice Andrijane Adamović pričali o ručnim radovima, naročito o nadaleko čuvenom pirotskom ćilimu.

Narodna tradicija je neizostavni deo mozaika u planu i programu nastave na srpskom jeziku u inostranstvu. Velikom broju učenika narodne nošnje, stari zanati, predmeti, običaji, pesme i priče nisu nepoznati jer su ih upoznali kao članovi kulturno-umetničkih društava u Švajcarskoj i prilikom poseta svojim bakama i dekama.

Aleksandar čuva ćilim satkan pre 1878.
Polazeći od tih iskustava učenika, nastavnici Milja Stević i Aleksandar Nikolić su u saradnji s roditeljima prikupljali razne predmete i delove narodne nošnje. Učenici su na časovima razgovarali o tradiciji i pravili prezen..Original Article