Vlada Rusije planira proširenje programa za podršku privatnim investicijama na Arktiku. Preduzetnici će imati pravo na poreske olakšice i povoljne kredite za razvoj novih projekata koji će kompanijama dati podsticaj za otvaranje novih radnih mesta, kao i za prosperitet regiona.Original Article