Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić izjavio je u subotu da za akademsku zajednicu u Srbiji Kosovo „nije dnevna ni politička tema već stalna, svakodnevna realnost u neprestanom profesionalnom radu“.

Đokić, koji je prisustvovao sednici Rektorskog kolegijuma Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, povodom proslave praznika Svetog Save, rekao je da će Univerzitet u Beogradu nastaviti da pomaže i podržava rad i opstanak univerziteta u Kosovskoj Mitrovici i „u izuzetno teškim i neretko vrlo opasnim okolnostima“.

U saopštenju Rektorata Univerziteta u Beogradu se dodaje da Univerzitet u Prištini, s privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici, ima 9.000 studenata na deset fakulteta, 721 profesora i 336 stručnih saradnika.

Originalni tekst