Jedanaest novih projekata stručnog obrazovanja i obuke iz Srbije danas je dobilo pisma o nameri finansijske podrške na ceremoniji koju je organizovao Regionalni čelendž fond u Beogradu. Fond koji finansiraju vlade Nemačke i Švajcarske, nedavno je objavio listu pobednika u trećem krugu poziva  za finansiranje  programa stručnog obrazovanja i obuke, a koje su partnerski osmislile kompanije i obrazovne ustanove iz regiona Zapadnog Balkana.

Kompletna lista pobednika je dostupna ovde

Regionalni čelendž fond (RČF) unapređuje održivu konkurentnost preduzeća šest ekonomija Zapadnog Balkana na putu ka jedinstvenom tržištu EU. Fond finansijski podržava obrazovanje u nastojanju da se u saradnji sa kompanijama odgovori na potrebe privrede za veštinama.

„U tri dosadašnja otvorena poziva, RCF je izdvojio 11,24 miliona evra za podršku ukupno 27 projekata stručnog obrazovanja i obuke iz Srbije, sa 137 partnerskih preduzeća. Ostajemo posvećeni doprinosu ekonomskom rastu Srbije, kroz ulaganje u unapređenje veština i znanja mladih, kako bismo stvorili kadrove spremne za posao, koji su potrebni kompanijama ovde,“ izjavio je Frider Verman, vođa projekta u Jedinici za upravljanje Fondom.

„Raduje nas što struktura kompanija iz Srbije koje učestvuju, odražva prioritetne grane srpske privrede, koje su atraktivne za strane i domaće investicije i koje zapošljavaju veliki broj ljudi – poput mašinske industrijske proizvodnje i obrade metala, poljoprivrede i prehrambene tehnologije, IT, ugostiteljstva i slično. Ovo svedoči da se sredstva Fonda usmeravaju ka relevantnim segmentima srpske privrede, podstičući dalji održivi rast i potencijal za uključivanje u regionalno i evropsko tržište,“ rekla je Mirjana Kovačević, iz Privredne komore Srbije, direktorka Poslovne akademije i rukovoditeljka Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike.

Treći krug prijava, otvoren prošle godine, privukao je 155 izjave o zainteresovanosti iz regiona, od čega 45 iz Srbije. Na osnovu odluke Odbora za selekciju, u Srbiji je odabrano jedanaest najuspešnijih projekata za finansiranje u vrednosti od oko 4,7 miliona evra. Sredstva će biti iskorišćena za unapređenje infrastrukture obrazovnih ustanova i obuku zaposlenih.

Ambasadorka Nemačke u Srbiji, Anke Konrad, izrazila je zadovoljstvo što je Nemačka u prilici da zajedno sa partnerima iz Švajcarske, podrži Srbiju u investiranju u stručno obrazovanje i obuku.

”Naša zajednička inicijativa, Regionalni čelendž fond, bavi se važnom sponom između škola i kompanija -usklađivanjem ponude stručnih škola sa potrebama kompanija. Ovo je moguće samo ako se institucije stručnog obrazovanja i kompanije dogovore oko sadržaja obuke, i samo ako obrazovne ustanove imaju dovoljno sredstava da prenesu te nove sadržaje”, objasnila je ambasadorka Konrad. 

Prošlog meseca je u okviru RČF, Medicinskom fakultetu u Novom Sadu zvanično uručen novi komad savremene tehnologije za obuku studenata medicine i farmacije, vredan blizu 200.000 evra.

„Nedavno sam mogla da se uverim u uspešnost rada Fonda. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sto studenata je nabavkom važnog uređaja za instrumentalnu analizu dobilo mogućnost da stekne znanja i veštine koji su im potrebne za rad u farmaceutskim kompanijama. To je bilo moguće samo kroz saradnju sa privatnim sektorom, konkretno u ovom slučaju sa kompanijama Hemofarm, Carnomed i Mihajlović Analytics. Ovo je važan doprinos snabdevanju Srbije lekovima i jačanju kapaciteta u oblasti istraživanja i inovacija,“ zaključila je Konrad.

„Kroz podršku opremanja savremenom opremom naših Trening centara, koji predstavljaju jedan od ključnih i strateških dopuna obrazovanju, kako u dualnom, tako i u srednjem stručnom obrazovanju, Fond podržava i dualni model studija, kako bi inženjeri koji uče na ovoj opremi imali adekvatne kompetencije na tržištu rada,“ rekla je Gabrijela Grujić, direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija. Ona je dodala da sinergija napora ove Kancelarije, Privredne komore Srbije i RČF uz podršku vlada Nemačke i Švajcarske,  podstiče ne samo razvoj stručnih kompetencija, nego i meke veštine, kako bi mladi odgovorili na tržišne potrebe i sebi obezbedili sigurnu karijeru.

„Prepoznati Nacionalni model dualnog obrazovanja na regionalnom nivou, ključna je komparativna prednost Republike Srbije, kada su odluke investitora u pogledu otvaranja svojih novih kompanija u pitanju. Snaga ovog modela, između ostalog, leži i u programima koji su zasnovani na savremenim standardima kvalifikacija i koji su usklađeni sa potrebama privrede. Regionalni čelendž fond je pružio značajnu podršku kako bi se ishodi bazirani na automatizaciji, digitalizaciji i zelenoj agendi impelentirali i uspešno realizovali u našem obrazovnom sistemu,“ pojasnila je Grujić.

Švajcarska vlada se uključila u rad Fonda 2022. godine sa 9.7 miliona švajcarskih franaka, što je omogućilo ulaganje u dodatne projekte počevši od Trećeg poziva.

„Pridružili smo se Nemačkoj u podršci institucijama za stručno osposobljavanje koje stvaraju mesta za obuku zajedno sa kompanijama širom Zapadnog Balkana,“ rekao je ambasador Švajcarske u Srbiji, Urs Šmid.

On je objasnio da uključivanje preduzeća u kooperativno ili dualno stručno obrazovanje donosi mnoge prednosti mladima.

„S jedne strane, osigurava da su mladi obučeni za zanimanja koja su zaista tražena na tržištu rada, a s druge, da su veštine koje uče zaista relevantne i zasnovane na najnovijim tehnologijama i zahtevima stvarnog radnog okruženja. U Švajcarskoj 70% naših mladih bira ovaj obrazovni put, koji vodi ka naprednim veštinama i diplomama u stotinama zanimanja. To je jedan od ključeva konkurentnosti naše privrede,“ zaključio je ambasador Šmid.

Očekuje se da će novi RCF poziv za grantove biti otvoren na jesen ove godine i sve institucije za stručno obrazovanje i obuku iz Srbije biće pozvane da se prijave u partnerstvu sa kompanijama. Sve informacije o pozivu, propozicijama i rokovima, biće blagovremeno dostupne na stranici i društvenim mrežama projekta.

Ceremonija dodele nagrada okupila je predstavnike Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (ZB6 KIF), Privredne komore Srbije, Ambasade Nemačke, Nemačke razvojne banke (KfW), Švajcarske ambasade, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, Ministarstvo prosvete, kao i obrazovne agencije, partnerske organizacije i institucije. 

Post Views: 55

Originalni tekst