Kada je neko pod stresom, nesvesno češće upotrebljava reči poput "zaista", "mnogo" i "baš", otkrila je grupa američkih psihologaOriginal Article