Radnici Instituta „dr Simo Milošević“ u Igalu saopštili su da su ohrabreni dogovorom u Ministarstvu finansija Srbije, ali nisu odustali od protesta, pa su danas ponovo blokirali saobraćaj na graničnim prelazima prema Hrvatskoj od 18 do 20 sati.

Optimistični smo da ovaj dogovor, koji se odnosi na dug Jugobanci, ide ka za nas prihvatljivom rešenju. Čuli smo da postoji opcija koju smo nekoliko puta pomenuli, da se kroz rehabilitaciju građana Srbije otplati deo duga, što nas je ohrabrilo i obradovalo, zbog činjenice da je to jedno od najpovoljnijih rešenja, rekla je predsednica Sindikalne organizacije Marija Obradović.

Crnogorski ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je za TVCG da je za sada sprečeno uvođenje stečaja u Institutu, ali je istakao da dug prema Srbiji nije jedini, jer postoji i poreski dug, a duguje se i komercijalnim bankama i dobavljačima.

Ukupan dug Instituta je oko 30 miliona evra i zbog toga u rešavanje ovog problema moraju da se uključe svi relevantni faktori u našoj zemlji, a jedno od rešenja može biti prelazak Instituta u stoprocentno vlasništvo države, rekao je Damjanović.

Institut je 45 odsto u vlasništvu akcionara. Nije lako ići u proces otkupa tih akcija, ali onda bi Institut mogao da se pretvori u gradsku bolnicu, rekao je Damjanović.

Originalni tekst